Skip to main content

Thank you very much to all who have helped with this project. We have now come to the end of our recruitment period.

Those who are still taking part in the project can still access the resources for a few more months. For more information on the project, please contact YouthOnlineStudy@cardiff.ac.uk

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi helpu gyda'r prosiect hwn. Rydym bellach wedi dod i ddiwedd ein cyfnod recriwtio.

Gall y rhai sy'n dal i gymryd rhan yn y prosiect ddefnyddio'r adnoddau am ychydig fisoedd eto. Am mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch a YmchwilPoblIfancArLein@cf.ac.uk